Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Οργανόγραμμα Ομάδας Φυσικής Αγωγής


Έντυπα Αγώνων


Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα (παράρτημα) προσκομίζεται σε κάθε σχολική αθλητική δραστηριότητα εκτός σχολείου που συμμετέχει ο μαθητής/τρια. Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα συμπληρώνεται σε κάθε τάξη της βαθμίδας φοίτησης του μαθητή/τριας πριν τη συμμετοχή του/της σε Πανελλήνιους Αγώνες (190677/Δ5 /10-11-2016 παρ. 9.2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1α-1β-1γ-1δ
ΛΙΣΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Με την προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων, κάθε σχολική μονάδα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής σε κάποιο ομαδικό άθλημα στους αγώνες Α΄ φάσης, υποχρεούται να αποστέλλει στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λίστα με τους μαθητές/τριες από τους οποίους/ες θα γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής της σε κάθε αγώνα. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (παράρτημα) και στην κατάσταση συμμετοχής ( παράρτημα) έχει ως εξής:
(190677/Δ5 /10-11-2016 παρ. 7.5 και 5.1 )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α-ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ από Α΄ ΕΩΣ Γ΄ ΦΑΣΗ
Καλαθοσφαίριση: στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα [12]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β-ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ από Α΄ ΕΩΣ Γ΄ ΦΑΣΗ
Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις (24) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [18]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1γ-ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ από Α΄ ΕΩΣ Γ΄ ΦΑΣΗ
Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι (20) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις [14]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1δ-ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ από Α΄ ΕΩΣ Γ΄ ΦΑΣΗ
Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο (22) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [16]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

       Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο (2) μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση τον πίνακα 5.
       Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος μαθητής ή μαθήτρια κατά αγώνισμα εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων ή τους αγώνες Εφήβων - Νεανίδων ή Παίδων Κορασίδων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κατά το προηγούμενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συμμετοχής για αγώνες νομού όπου προβλέπονται.
       Στην περίπτωση που για το ίδιο αγώνισμα υπάρχουν από ένα σχολείο περισσότερες συμμετοχές από τις προβλεπόμενες, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει το δικαίωμα να εγκρίνει μέχρι δύο (2) επιπλέον συμμετοχές μετά από έγγραφη αίτηση του σχολείου στην οποία θα αναφέρονται οι επιδόσεις όλων των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο αγώνισμα αυτό.
       Οι μαθητές των συνθέτων αγωνισμάτων (Δεκάθλου μαθητών και Επτάθλου μαθητριών) προκρίνονται απευθείας στους αγώνες της Β΄ Φάσης.
(190677/Δ5 /10-11-2016 παρ. 7.8 .1.1)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Μετέχουν όλα τα Λύκεια της Διεύθυνσης με μία ομάδα σε όλα τα αθλήματα της παραγράφου 7.2.1.
        Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (νοκ-άουτ) κατόπιν κλήρωσης όπου χρειάζεται. Κατά την επιλογή των ζευγαριών πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να ορίζονται αντίπαλα σχολεία που συστεγάζονται ή είναι γειτονικά, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις. Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε έναν ενιαίο όμιλο ή σε ομίλους κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
(190677/Δ5 /10-11-2016 παρ. 7.4.1.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα και δράσεις, ενδοσχολικούς αγώνες και αγώνες ΑθλοΠαιδειάς (190677/Δ5 /10-11-2016 παρ. 5.1.Β και 9.1).

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ